DiDF

Demokrati I Danderyds Församling - Vi är obundna och tillhör ingen partipolitisk organisation

Igelkott01.jpg

Startsida Inledning Målområden Konkreta tankar Kontakt Medlemskap Kandidater

Förra kyrkovalet, 2013, gav 4,5 % av församlingsmedlemmarna oss förtroendet att bli invalda i kyrkofullmäktige i Danderyds församling. Ted Modin, som bildade DiDf, fick en ordinarie plats i kyrkofullmäktige. Mats Svanberg och Bodil Andersson blev invalda som ersättare och är tillsammans med Ted närvarande på alla möten i kyrkofullmäktige.

 

Vi har varit mycket aktiva och bl.a. påpekat att församlingsledningen inte följer vare sig kyrkoordningens regler för upphandlingar eller det egna upphandlingsreglementet.

Det har till och med bekräftats av Domkapitlet i Stockholms stift vid en "tillsyn" den 24 april i år. Se Domkapitlets protokoll genom att följa länken till "Protokoll från Domkapitlet i Stockholms Stift".

Vi har följande grundpelare i vårt program

Trenden behöver vändas så att medlemmarna stannar och att nya kommer till

En verksamhet där medlemmarna känner sig mer delaktiga och upplever värdet av:

  • kyrkans aktiviteter och program.
  • stödet till utsatta grupper.
  • förkunnandet av evangeliet.

Demokratin behöver ett starkt och dynamiskt samarbete

  • Förändra formen vid fördelningen av platserna i beslutande organ.
  • Ta tillvara och respektera allas åsikter.
  • Följ kyrkoordningens krav och rekommendationer.

Några länkar vi vill uppmärksamma dig på

Danderyds Församling behöver nytt styre.Debattinsändare i Mitt i Danderyd från 20 juni

Församlingen har inte fått anmärkningar. Genmäle från Elisabeth Carlberg från 29 augusti

Domkapitlet kritiserar Danderyds församling. Kommentar på Elisabeth Carlbergs genmäle i form av annons införd i Mitt i Danderyd 12 september

Historiens vingslag kan vara aktuella även idag flera år senare. Mönster som vi känner igen upprepas och viljan att "mörka" finns kvar. Se följande länk Revisorerna avsattes för att de gjorde sitt jobb!.

Kyrka01.jpg

Igelkottrad_right01.jpg