DiDF

Demokrati I Danderyds Församling - Vi är obundna och tillhör ingen partipolitisk organisation

Igelkott01.jpg

Startsida Inledning Målområden Konkreta tankar Kontakt Medlemskap Kandidater

Några konkreta reflektioner för att nå en utveckling av kyrkans verksamhet.

Kyrkans verksamheter behöver konkreta utvecklingsmål inom sina verksamhetsdelar.

Kyrkan behöver en kommunikation om verksamheten så den upplevs, meningsfull och Intresseväckande.

Gamla, unga och handikappade har svårt att nå olika lokaler i församlingen. Det behövs en översyn och information.

Kyrkan informerar men når inte fram. Kunskap om vad det beror på och plan för hur vi gör istället är en viktig aktivitet.

Verksamhet ska så långt som möjligt anpassas till medlemmars möjligheter att delta.

Verksamheten ska värderas som ett naturligt alternativ vid aktivitetsvalval för barn, ungdom och vuxna.

Kyrkans ska synas mer och verka aktivt mer utanför kyrkorummen. Plan för var när och hur. Andrummet i Mörby Centrum är bra och det gäller att hitta former för en utveckling av liknande möjligheter.

Kyrkans lokaler ska locka även de "icke frälsta" i större utsträckning.

Kyrkan ska kraftfullt satsa på ökad verksamhet för barn och ungdom genom planer med mål.

2-3 % av ungdomarna deltar i församlingens aktivteter. Det behövs arbete med konkreta mål för att nå fler.

Deltagande i konfirmation och dop är större i Danderyd jämfört med riket men avtar. Vi behöver konkreta mål då dessa kyrkliga cermonier är direkt påverkande för medlemsantalet på sikt.

Kyrka01.jpg

Igelkottrad_right01.jpg